Door gedegen kennis van de Arbowet wordt a.p.scheltinga organisatieadvies | managementondersteuning vaak ingeschakeld voor ondersteuning bij juridische vraagstukken. Samen met u, uw juridisch medewerker of advocaat wordt per situatie bekeken welke mogelijkheden er zijn om eventuele stafrechtelijke vervolgingen dan wel boetebeschikkingen te voorkomen cq. de gevolgen hiervan te verkleinen.

Naast juridische ondersteuning aangaande de Arbowet kunt u ook bij ons terecht voor arbeidskundig advies. Bijvoorbeeld bij een vastgelopen re-integratietraject, bij vragen over de Wet Verbetering Poortwachter, voor een arbeidsdeskundig onderzoek of bij het screenen van uw verzuimdossiers voor de beoordeling van het UWV. Een zeer ervaren arbeidskundige kan hier u vast en zeker naar tevredenheid in ondersteunen.

Ook aangaande arbeidshygiƫnisch advies en vragen over ergonomie en werkplekinrichting kunnen wij u van dienst zijn. Ondersteuning vindt altijd plaats door een praktijkgerichte en gecertificeerde arbeidshygiƫnist (tevens kerndeskundige in de zin van de Arbowet).

Vaak blijven er nog een veelvoud van vragen over betreffende de Arbo-wet. Door jarenlange ervaring en door gebruik te maken van het eigen netwerk en diverse informatiebronnen kan op (bijna) alle vragen een helder antwoord gegeven worden! Vaak gebeurt dit per email en waar gewenst natuurlijk bij de (kantoor-, productie- en/of projectlocatie van de) opdrachtgever.

a.p.scheltinga organisatieadvies | managementondersteuning fungeert dan als een vraagbaak waarvan een snel een vakkundig en goed onderbouwd antwoord cq. advies te verwachten is.Wij ondersteunen u graag!

Neem contact met ons op om uw situatie te verkennen.

Contact