Het streven naar een zo’n breed mogelijk pakket aan diensten gaat ten koste van de kwaliteit van het advies en de effectiviteit hiervan voor de cliënt. Daarom is het dienstenpakket beperkt en opgedeeld in een drietal productgroepen. Daar waar nodig wordt in overleg met de cliënt vanuit het grote netwerk een collega-deskundige ingeschakeld die natuurlijk over ruime ervaring en kwaliteiten beschikt! Welke specialismen beheersen wij?

Veiligheid, arbo &
milieu

 

Lees meer

Managementsystemen & certificering

 

Lees meer

Organisatieadvies & procesverbetering

 

Lees meer