Veel organisaties in het MKB hebben niet de tijd, expertise of energie bedrijfskundige problemen op te lossen cq. noodzakelijke verbeteringen door te voeren. Het dagelijkse werk staat voorop. Daarnaast wil een ondernemer graag klankborden over de kwaliteit en effectiviteit van te nemen maatregelen die vaak voor de hand liggen. De ondernemer heeft vaak behoefte aan een bevestiging over zijn manier van handelen. De meedenkende adviseur draagt alternatieven aan en kan alle goede intenties van de ondernemer omzetten in daden en uiteindelijk in verbetering. “Vreemde ogen dwingen” immers! De druk op de organisatie blijft tot het minimum beperkt en veranderingen worden effectief aangepakt tegen een uiteindelijk zelfde of zelfs lagere kostprijs. Er wordt een manier van verbeteren ontwikkeld waarin zowel de betrokkenheid van de directie als die van de organisatie groot is. Zo kan continue worden gewerkt aan verbetering, van begin tot eind!

In veel gevallen worden projecten uitgevoerd tegen een bepaald jaarbedrag welke opgebouwd is uit een vooraf bepaalde tijdsbesteding maal het uurtarief. Hiertoe komt de adviseur bij u langs voor een bespreking cq. bedrijfsbezoek maar doet de ver- en uitwerking ervan vaak op het eigen kantoor. Vervolgens wordt middels actielijsten richting gegeven aan de implementatie die grotendeels aan het management wordt toevertrouwd. Bij managementondersteuning ligt de nadruk op het adviseren én aansturen van de organisatie bij het doorvoeren van verbeteringen; als een soort “rechterhand” van het management. Dit is een vorm van interim management. Hierbij wordt meestal op locatie van de opdrachtgever gewerkt, veelal op basis van een dag of meer per week gedurende een vooraf bepaalde periode tegen een vooraf bepaald tarief. Dit kan twee maanden zijn maar ook twee jaar. Ook hier wordt de voortgang het project, de kwaliteit, de tijdsbesteding en het budget bewaakt middels duidelijke actielijsten.  

"Geen standaardoplossing maar maatwerk voor uw specifieke situatie"Wij ondersteunen u graag!

Neem contact met ons op om uw situatie te verkennen.

Contact

Terugbelverzoek

Laat hier uw telefoonnummer achter en wij nemen spoedig contact met u op.