Door jarenlange bedrijfskundige, kwaliteits- en veiligheidskundige ervaring, een persoonlijke benadering, betrokkenheid en de professionele en energieke manier van werken, wordt elk traject effectief aangepakt. Voorafgaand aan een advies- en implementatietraject worden duidelijke afspraken gemaakt en vastgelegd in een projectvoorstel. Zo is altijd helder waar de dienstverlening uit bestaat, wat van de organisatie zelf verwacht wordt, hoelang het adviestraject zal duren, wat het gaat kosten en welke bijkomende kosten er zijn. De concrete en renderende adviezen zijn onafhankelijk en vooral praktisch van aard. Evenals de alternatieven die tijdens het traject aan bod komen. Samen met u werken we aan oplossingen die werken op korte én lange termijn.

Projectbeheersing

Met duidelijkheid is iedereen gebaat. Niet alleen duidelijkheid in projectvoortgang maar ook in tijdsbesteding bijvoorbeeld. Hiertoe wordt veel waarde gehecht aan de volgende 5 (klassieke) projectbeheersingsinstrumenten:

  • budget
  • tijdsbesteding
  • kwaliteit
  • informatie
  • organisatie

Op deze manier wordt een project effectief aangepakt en worden problemen vooraf getackeld. Daarnaast wordt zo veel mogelijk gewerkt volgens het KISS-principe: Keep It Stupid Simple. Tevens zullen alle projectdoelstellingen moeten voldoen aan de SMART-criteria: 

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Ambitieus
  • Realistisch
  • Tijdsgebonden

Daarnaast worden tijdens trajecten diverse (management-)modellen gehanteerd zoals bijvoorbeeld de 5S-methode, SWOT-analyse, arbeidshygiënische strategie, Burkhardt-theorie, Heinrich-theorie, theorie van Rasmussen, de Deming-cirkel en 7S-model van McKinsey. 

Integriteit

Al onze opdrachten worden uitgevoerd volgens de algemene voorwaarden, de privacyverklaring (conform AVG) en de beroepscode voor veiligheidskundigen. Ook wordt de gedragscode voor organisatiekundigen en -adviseurs gevolgd. Hierdoor is integriteit extra gewaarborgd.

"In de keuken kijken kan alleen als de integriteit gewaarborgd is; vertrouwen is de basis"Wij ondersteunen u graag!

Neem contact met ons op om uw situatie te verkennen.

Contact

Terugbelverzoek

Laat hier uw telefoonnummer achter en wij nemen spoedig contact met u op.