Brancherichtlijnen geven extra inhoudelijke informatie om te voldoen aan voorschriften uit de Arbocatalogus en daarmee ook de Arbowet. Deze richtlijnen zijn daarnaast bedoeld om meer eenheid te krijgen in de branche; een soort standaardisatie. Deze richtlijnen zijn niet alleen bedoeld voor de bedrijven in de betreffende branche maar ook voor diens opdrachtgevers. Op deze wijze kan er ook steeds minder geconcurreerd worden op veiligheid. 

Doordat a.p.scheltinga organisatieadvies | managementondersteuning vaak gesprekspartner is met sociale partners en overheid- en brancheorganisaties, zoals bijvoorbeeld de Inspectie SZW, Volandis, FNV, CNV en HZC bij ontwikkeling en aanpassing van arbocatalogi en brancherichtlijnen, kunnen we brancheorganisaties hierin effectief ondersteunen.Wij ondersteunen u graag!

Neem contact met ons op om uw situatie te verkennen.

Contact