Bijna alle genoemde normeringen kunnen gecertificeerd worden door onafhankelijke certificerende instellingen die onder toezicht staan van de Raad van Accreditatie (RvA) welke weer door het Ministerie van Economische zaken is aangewezen. Certificering brengt extra kosten met zich mee. Voor u is het te bekijken waard of certificering strikt noodzakelijk is. U kunt natuurlijk een managementsysteem hebben en onderhouden zonder certificaat. Uw keuze van instelling hangt af van de branche waarin u werkzaam bent en de toegevoegde waarde die de instelling levert. In ieder geval krijgt u bij a.p.scheltinga organisatieadvies | managementondersteuning altijd een certificeringgarantie!

Certificerende instellingen die onder toezicht staan van een eigen of een andere “raad van toezicht” hebben weinig tot geen toegevoegde waarde voor uw organisatie. Certificaten afgegeven door deze instellingen worden niet erkend door bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, ProRail etc. Indien certificaten geëist worden, doet u automatisch niet mee in een aanbesteding! a.p.scheltinga organisatieadvies | managementondersteuningis onafhankelijk van alle gerenommeerde certificerende instellingen.Wij ondersteunen u graag!

Neem contact met ons op om uw situatie te verkennen.

Contact