Om aan reeds behandelde normen te kunnen voldoen, verdient het vaak de aanbeveling een effectief managementsysteem te hebben geïmplementeerd volgens de ISO 9001: 2015 normering. Vervolgens kunnen hier de betreffende norm(en) eenvoudig in opgenomen worden: beter voor het overzicht, de werkbaarheid en de beheersbaarheid.

Middels het “onderhouden” van managementsystemen blijft het effectief en renderend! Onder onderhoud wordt veelal verstaan: het toetsen van de werkbaarheid en operationaliteit van het managementsysteem middels interne auditting, het optimaliseren van het systeem middels motiveren van de gebruikers en het aanpassen van systeemelementen en natuurlijk het bewaken van actiepunten, doelstellingen en prestaties. Natuurlijk geheel naar uw wens!Wij ondersteunen u graag!

Neem contact met ons op om uw situatie te verkennen.

Contact