Kwaliteitszorg volgens ISO 9001

De ISO 9001 norm behoeft eigenlijk geen introductie meer. Deze internationale norm (officieel NEN-ISO 9001: 2015) geeft in 10 hoofdstukken diverse eisen weer waaraan een kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen. Dit systeem is bedoeld voor het beheersen van risico's van primaire en secundaire processen binnen een organisatie en het benutten van kansen. Daarnaast wordt deze norm nadrukkelijk gebruikt voor het continu kunnen verbeteren van processen en de klantentevredenheid. De HLS-structuur van de ISO 9001 norm is identiek aan die van de ISO 45001 en de ISO 14001, wat de integratie van de verschillende standaarden in één systeem en het uitvoeren van gecombineerde audits (het beoordelen van meerdere standaarden tegelijkertijd) vergemakkelijkt.

Kwaliteitszorg volgens een BRL

De stichting KOMO heeft in de bouwsector verschillende BRL’s (beoordelingsrichtlijnen) ontwikkeld. BRL’s geven extra eisen en/of richtlijnen om de kwaliteit en/of veiligheid te borgen van zeer specifieke werkzaamheden/activiteiten. Daarnaast zijn er diverse brancheorganisaties die haar eigen BRL's hebben.

BRL’s worden als product- of als procesnorm ontwikkeld. De systeem-BRL’s zijn vaak uitbreidingen van de ISO 9001 eisen zijn daarom gecombineerd te beoordelen en te certificeren. Voorbeelden van BRL's zijn: BRL SVMS-007 (Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen), BRL 9101 (Het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering) en BRL 5029 (Kwaliteitsborging door bouwers).

Daarnaast zijn er bijvoorbeeld ook BRL's voor installatiebedrijven, voor de certificering van zand en BSA-granulaten etc.Wij ondersteunen u graag!

Neem contact met ons op om uw situatie te verkennen.

Contact