Milieuzorg volgens ISO 14001

De essentie van deze internationale norm is dat bij elk ongewenst (neven)effect op de natuurlijke omgeving moet worden overwogen om te komen tot een gedocumenteerd systeem dat in relatie tot bepaalde doelstellingen systematisch de milieubelasting van een organisatie vermindert. 

In toenemende mate worden bedrijven door overheid, bedrijfsleven en belangenorganisaties gevraagd hun verantwoordelijkheid op het gebied van milieu zichtbaar te maken.

Het invoeren van een milieuzorgsysteem is een uitstekende instrument om invulling te geven aan bovenstaande verantwoordelijkheid. Certificatie ervan zorgt ervoor dat uw organisatie op een onafhankelijke wijze wordt beoordeeld en waar mogelijk wordt gestimuleerd om in de toekomst verdere verbeteringen aan het systeem door te voeren.

Klik hier om na te gaan of een organisatie NEN 14001-gecertificeerd is.Wij ondersteunen u graag!

Neem contact met ons op om uw situatie te verkennen.

Contact