Arbocatalogi geven informatie om te voldoen aan voorschriften uit de Arbowet. De voorschriften in de arbocatalogi zijn derhalve bindend. Hier mag alleen van afgeweken worden als aantoonbaar een voorschrift (en daarmee maatregel) wordt gehanteerd die minimaal een vergelijkbaar veiligheidsniveau oplevert.

Deze arbocatalogi zijn niet alleen bedoeld voor de bedrijven in de betreffende branche maar ook voor diens opdrachtgevers.

Doordat a.p.scheltinga organisatieadvies | managementondersteuning vaak gesprekspartner is met sociale partners en overheid- en brancheorganisaties, zoals bijvoorbeeld de Inspectie SZW, Volandis, FNV, CNV en HZC bij ontwikkeling en aanpassing van arbocatalogi en brancherichtlijnen, kunnen we brancheorganisaties en haar sociale partners hierin effectief ondersteunen.Wij ondersteunen u graag!

Neem contact met ons op om uw situatie te verkennen.

Contact