Optimaliseren van bedrijfsprocessen

Er kunnen tal van redenen zijn om de organisatie te willen veranderen en verbeteren. a.p.scheltinga organisatieadvies | managementondersteuning kiest ervoor deze verandering aan te pakken door de inrichting van bedrijfsprocessen te herzien. Deze keuze is gemaakt omdat verandering van bedrijfsprocessen:

 • eenvoudig en snel te realiseren is;
 • niet als bedreigend wordt ervaren;
 • een direct meetbaar resultaat en een groot uitstralingseffect heeft, 
 • en vooral omdat de acties die gericht zijn op cultuurverandering gedragen dienen te worden door mensen die er straks mee moeten werken en 
 • bedrijfsprocessen zichtbaar, concreet en tastbaar zijn.

Verandering van bedrijfsprocessen die door de medewerkers in een organisatie wordt gedragen, heeft dus gevolgen voor de structuur én de cultuur van een bedrijf. Deze nieuwe cultuur ontstaat al tijdens de verandering in de bedrijfsprocessen en bij de mensen. Deze verandering kenmerkt zich door drie uitgangspunten:

 • acceptatie van de veranderingsvoorstellen;
 • verandering van de bedrijfsprocessen;
 • meetbare resultaten.

Om vooraf vastgestelde en meetbare resultaten te kunnen bereiken, wordt bij de optimalisering van bedrijfsprocessen aandacht gegeven aan:

 • de diensten/producten en een modulaire opbouw daarvan;
 • de integrale werkprocessen inclusief productiebesturing;
 • de structuur waarin personen/afdelingen met elkaar samenwerken;
 • de vereiste kwaliteit en kwantiteit van mensen en middelen.

Samenwerken aan veranderen. Om acceptatie te verkrijgen, maar ook omdat in alle geledingen van de organisatie onmisbare kennis beschikbaar is. En die moet benut worden.Wij ondersteunen u graag!

Neem contact met ons op om uw situatie te verkennen.

Contact