Risicomanagement is een middel om op een gestructureerde manier risico’s in kaart te brengen, te evalueren en – door er pro-actief mee om te gaan – beter te beheersen. De organisatie inventariseert risico’s en de gevolgen van de risico’s en verbindt er maatregelen aan. Door al in een vroeg stadium na te denken over de mogelijke risico’s die de organisatie loopt, wil men deze voorkomen en de eventuele ernstige gevolgen ervan beperken. Compliance management, waar het accent meer ligt op wet- en regelgeving en de codes van good governance, is hier een onderdeel van. 

Gekoppeld aan het inventariseren van risico's hoort ook het inventariseren van kansen. Ook hier dient pro-actief mee omgegaan worden om op tijd juiste maatregelen te nemen om nog succesvoller te worden. 

Vaak wordt hiertoe op basis van de SWOT-methodiek input aan gegeven. De SWOT-analyse is van oorsprong een strategiemodel. SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. De SWOT-analyse is een methodiek waar mee je sterktes en zwaktes van de organisatie en de kansen en bedreigingen van de omgeving in kaart brengt. Op basis waarvan je de strategie bepaald.

Vanuit de ISO 9001: 2015 wordt invulling gevraagd van bovenstaande. Echter, ook zonder de ISO 9001: 2015 is het voor organisaties van cruciaal belang om invulling te geven aan risicomanagement. a.p.scheltinga organisatieadvies | managementondersteuning ondersteunt u hier graag bij.Wij ondersteunen u graag!

Neem contact met ons op om uw situatie te verkennen.

Contact