Stakeholders zijn belangrijk voor een organisatie. Zij kunnen ofwel zelf invloed uitoefenen op de organisatie, ofwel beïnvloed worden door het handelen van de organisatie. Doordat deze stakeholders ieder hun eigen belangen nastreven, zal er vanuit diverse stakeholders druk op de organisatie uitgeoefend worden om het beleid van de organisatie te sturen.

Vanuit het stakeholderprincipe wordt geredeneerd dat een organisatie naast het streven naar winstmaximalisatie zich ook zal moeten bekommeren om de stakeholders. Aangezien de maatschappij zich er steeds meer van bewust is dat bedrijven met al het aanwezige kapitaal het verschil kunnen maken op het gebied van een duurzame maatschappij, zijn er meer stakeholders gekomen die druk uitoefenen op de organisaties om zich bezig te houden met dit onderwerp.

Met stakeholdermanagement kan de organisatie de relatie met de stakeholders zo optimaal mogelijk beheren en kan de verantwoordelijkheid van de organisatie beter worden bepaald. Het is zaak om na te gaan wat hun belangen zijn en hoe deze zich verhouden t.a.v. de belangen van de organisatie.

a.p.scheltinga organisatieadvies | managementondersteuning ondersteunt u graag om op een succesvolle manier om te gaan met stakeholdermanagement.Wij ondersteunen u graag!

Neem contact met ons op om uw situatie te verkennen.

Contact