Voor veel bedrijven die al een aantal jaren aan kwaliteitsverbetering volgens ISO 9001: 2008/2015 hebben gewerkt, is het INK-zelfevaluatiemodel de volgende stap op weg naar Totale Kwaliteit.

Dit "INK-zelfevaluatiemodel" is afgeleid van het EFQM-model van de European Foundation for Quality Management. Het INK-zelfevaluatiemodel vormt een leidraad voor het bepalen van huidige en gewenste kwaliteitsniveaus van een organisatie aan de hand van vooraf vastgestelde criteria.

Het INK-zelfevaluatiemodel definieert een aantal deel-aspecten met bijbehorende ontwikkelfases voor elk van de 9 Aandachtsgebieden, onderverdeeld in 5 organisatiegebieden en 4 resultaatgebieden. Het 10e gebied geeft aan dat we aan de hand van de resultaten leren en zonodig verbeteren.

Aan de hand hiervan kan elke organisatie een kwaliteitsmeting (Positiebepaling of Zelfevaluatie) uitvoeren, door voor elk deelaspect uit een van de bijbehorende ontwikkelfases te kiezen. Het is een uitstekend instrument om de planning- en controlcyclus verder te professionaliseren.Wij ondersteunen u graag!

Neem contact met ons op om uw situatie te verkennen.

Contact