Uitvoering geven aan periodieke veiligheidsinstructies (o.a. in de vorm van toolboxmeetings zoals de VCA en de Arbowet voorschrijven) blijkt aan moeilijke opgave te zijn voor ondernemers. a.p.scheltinga organisatieadvies | managementondersteuning  kunt u hierin ondersteunen. Zo kan de feitelijke uitvoering van periodieke veiligheidsinstructies deels uit handen worden genomen. Het geheel uit handen nemen is niet de bedoeling omdat de direct-leidinggevende hierbij te allen tijde betrokken moet blijven.

Ook kan ondersteuning worden verleend in het aanleveren van toolboxmeetingonderwerpen, de organisatie van de periodieke instructie en/of de training van instructeurs. Op deze manier werkt u op een eenvoudige manier aan bewustwording en veiligheidsverhoging.Wij ondersteunen u graag!

Neem contact met ons op om uw situatie te verkennen.

Contact