Veiligheidszorg volgens de VCA

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. Deze certificeerbare veiligheidschecklijst komt oorspronkelijk vanuit de petrochemische industrie, waar vooral de grotere bedrijven bijzondere veiligheidseisen stelden aan hun aannemers. Tegenwoordig is het ook toepasbaar voor bedrijven uit andere branches, zoals bouwbedrijven, transportbedrijven met veel verticaal transport, schoonmaakbedrijven, schildersbedrijven, installatiebedrijven en grondverzetbedrijven. VCA is geen verplichting in binnen de Arbo-wetgeving maar geeft wel een degelijke basis aan (een deel van) de Arbo-wetgeving te voldoen. Daarnaast kan het systeem ook handvaten geven om bijvoorbeeld te voldoen aan onderdelen in de Wet Verbetering Poortwachter en zelfs de Wet Op Ondernemingsraden.

Klik hier om na te gaan of een organisatie VCA-gecertificeerd is.

Veiligheidszorg volgens de VCU

VCU is een afkorting voor VG Checklist Uitzend- en detacheringsbureaus. Het VCU certificaat is bedoeld voor uitzend- en detacheringsbureaus die personeel leveren aan bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico (werkzaamheden in fabrieken, installaties en werkplaatsen). Het certificaat is in eerste instantie bedoeld voor het uitzenden van personeel naar: opdrachtgevers die VCA-certificaten opleggen en bedrijven met een VCA certificaat.

Klik hier om na te gaan of een organisatie VCU-gecertificeerd is.

Veiligheidszorg volgens de veiligheidsladder

De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De Veiligheidsladder is bedoeld als maatregel om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede. De Veiligheidsladder is de basis van een certificatiesysteem voor verschillende sectoren.

De veiligheidsladder bestaat uit de volgende 5 treden:

  • Trede 1 Pathologisch: Binnen het bedrijf heerst de houding: ‘bij ons gaat niets fout, wij leveren goede kwaliteit, dus waarom je tijd verdoen met preventieve veiligheidsactiviteiten’ en ‘wat niet weet, wat niet deert’. In het bedrijf wordt weinig tot niets geïnvesteerd in verbetering van het veiligheidsgedrag. Dit is niet het gewenst gedrag en wordt derhalve ook niet beloond.
  • Trede 2 Reactief: Het bedrijf heeft de gewoonte om te veranderen nadat er dingen mis zijn gegaan. Er wordt gereageerd op basis van ingesleten patronen. In het bedrijf voelt men zich eerder slachtoffer, dan zelf verantwoordelijk. ‘Maar dat is toch niet mijn schuld?’ Verandergedrag is vaak ad hoc en van korte duur. Dit gedrag wordt matig gewaardeerd.
  • Trede 3 Berekenend: Het bedrijf heeft bepaald welke veiligheidsregels belangrijk worden gevonden. Het stelt zich kwetsbaar op, neemt verantwoordelijkheid, maar vaak wel uit eigenbelang. ‘Wat levert het mij op?’ De betrokkenheid bij veiligheid en naleving van regels en wetten ligt voornamelijk bij het (hogere) management. Er wordt werk gemaakt van veiligheid en dat wordt gewaardeerd.
  • Trede 4 Proactief:Veiligheid heeft een hoge prioriteit, zit in alle vezels van het bedrijf. Er wordt continu geïnvesteerd in verhoging van het veiligheidsbewustzijn en medewerkers worden aangespoord elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. Verbeteringen worden stelselmatig ingevoerd en geëvalueerd. Er wordt vooruitgedacht en initiatief genomen. Bewust veilig werken wordt ervaren als een eigen verantwoordelijkheid; ‘welke bijdrage kan ik leveren?’. Deze vorm van gedrag wordt hoog gewaardeerd.
  • Trede 5 Vooruitstrevend:Veiligheid is volledig geïntegreerd in de bedrijfsprocessen. Het is een vast onderdeel bij reflectie en evaluatie binnen de eigen organisatie én met branchegenoten. Veiligheid zit ingebakken in het denken en doen van alle medewerkers; ze zijn niet anders gewend. Dit wordt zeer hoog gewaardeerd.

Klik hier om na te gaan welke organisaties in het bezit zijn van het Veilig Bewust Certificaat. Ook wordt hier aangegeven wat het toepassingsgebied van het certificaat is.

 

 Wij ondersteunen u graag!

Neem contact met ons op om uw situatie te verkennen.

Contact