In een managementsysteem worden eisen van belanghebbenden (waar onder klanten, overheid, werknemers) gevoed vanuit het bedrijfsbeleid en eventueel benodigde procedures en werkinstructies overzichtelijk vastgelegd en uitgewerkt naar duidelijke afspraken voor betrokken functionarissen. Een goed managementsysteem is gericht op het verminderen van ondernemingsrisico's en het benutten van kansen. Het gaat dus verder dan alleen het beschrijven van de aandachtspunten. Zo moet ook duidelijk zijn:

  • welke verantwoordelijkheden functionarissen in de organisatie hebben,
  • wanneer zaken geregeld moeten zijn,
  • hoe het resultaat bewaakt moet worden.

Het opzetten en onderhouden van zorgsystemen is meestal een complexe en tijdrovende klus, waarbij veel informatie met anderen moet worden besproken (document distributie). In de praktijk blijkt dat een managementsysteem nooit op zichzelf staat, maar altijd onderdeel is van een groter geheel. De integratie van het managementsysteem in de dagelijkse werkzaamheden maakt het mogelijk de meest complexe systemen succesvol te laten functioneren.

In Nederland (en daarbuiten) bestaat een veelvoud aan normen waaruit vaak moeilijk te kiezen valt welke een toegevoegde waarde kan betekenen voor uw organisatie. Daarnaast zullen de vele afkortingen u niet genoeg zeggen. Daarom wordt van een paar veel voorkomende normen een korte heldere uitleg gegeven van de inhoud.

a.p.scheltinga organisatieadvies | managementondersteuning wordt vaak ingezet bij ondersteunen van ondernemers bij het opzetten, implementeren en onderhouden van diverse managementsystemen gebaseerd op deze normen (of ze nu wel of niet gecertificeerd zijn).Wij ondersteunen u graag!

Neem contact met ons op om uw situatie te verkennen.

Contact